Ο Παρουσιαστής Ειδήσεων θεωρούσε ότι ήταν Απλά Άλλη Μια Μέρα στη Δουλειά

Αυτός ο παρουσιαστής ειδήσεων ήθελε απλά να κάνει τη δουλειά του!

Αντ ‘αυτού πήρε πολύ γέλιο και σάλια αλόγου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *