Πουλήστε τα ρούχα σας με το Paint

Μία γυναίκα, μόνο για μια ημέρα, προσπαθεί αυτό που οι περισσότερες γυναίκες μπορεί να θεωρούν ως εφιάλτη. Το να είναι σε δημόσιο χώρο – χωρίς ρούχα!

Ωστόσο, το Paint φαίνεται, μπορεί να γίνει ενα δίκαιο υποκατάστατο για τα ρούχα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *