Πώς θα ήταναν μίλαγες με τους συναδέλφους σου όπως μιλάς στα παιδιά σου;

Ενώ όταν γινόμαστε γονείς – συνήθως γίνεται πολύ αποφασιστικά, τι συμβαίνει όταν αυτή η “αυτοπεποίθηση” στοχεύει προς τους συναδέλφους σου;

Προειδοποίηση: ΜΗΝ το δοκιμάσετε στο γραφείο!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *